os. Kolorowe 19c/6
Dzierżoniów

692 578 304
biuro@irachunkowosc.com.pl

Pon. - pt. 8.00 - 16.00
Sob. - Niedz. Zamknięte

W ramach naszych usług kadrowych oferujemy:

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę,
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników,
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie,
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS,
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych,
 • prowadzenie teczek osobowych,
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń,
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu,)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto),
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US,
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS.

W celu ustalenia szczegółów wspołpracy skontaktuj się z nami.

Kontakt z nami